Αντικείμενο της Επιστημονικής Ημερίδας είναι η προβολή ισχύος των μεγάλων δυνάμεων (υπερσυστημικών δρώντων) στον διαστημικό χώρο και η έναρξη μίας νέας εποχής στην οποία στα ζητήματα γεωπολιτικής συμπεριλαμβάνεται και η ανάπτυξη συστημάτων εντός τους εγγύς διαστημικού χώρου. Η διαμόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος αντιπαραθέσεων, που αποκαλείται επίσης “τέταρτο πεδίο”, αλλά και η μετάβαση σε μία νέα διαστημική εποχή κατά την οποία κάθε εκτόξευση αφορά ομαδική αποστολή έως 60 δορυφόρων δημιουργούν μία κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει θερμά επεισόδια.

Η εκούσια ή ακούσια πρόκληση βλάβης προέρχεται είτε εχθρική ενέργεια, είτε από απώλεια ελέγχου δορυφορικών συστημάτων και η οποία συνεπάγεται υψηλές οικονομικές αποζημιώσεις. Βλάβες σε δορυφορικά συστήματα μπορούν να προκύψουν και από άλλες αιτίες, όπως πτώση μετεωριτών ή μικρομετεωρειδών, αλλά και από έντονη ηλιακή δραστηριότητα (μαγνητικές καταιγίδες). Είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός ελεγχόμενου καθεστώτος εντός του οποίου να προλαμβάνονται οποιεσδήποτε εσφαλμένες ενέργειες (κακοί υπολογισμοί τροχιών, απώλεια ελέγχου, κλπ), καθώς και να παρέχεται έγκαιρη ενημέρωση για ζημιές που μπορούν να προκύψουν από φυσικά διαστημικά αντικείμενα ή φαινόμενα.

Ένα πρόσθετο στοιχείο που δημιουργεί συνθήκες ατυχημάτων στις αποστολές (επανδρωμένες και μη) είναι το μεγάλο πλήθος διαστημικών σκουπιδιών που έχουν προκύψει από προηγούμενες αποστολές και αφορούν κυρίως απενεργοποιημένους δορυφόρους και τμήματα πυραύλων (ανώτεροι όροφοι) που παραμένουν σε τροχιά για μικρότερα ή μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Επίσης προβλήματα έχουν προκύψει και από την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα μεγάλων κατασκευών, όπως διαστημικών σταθμών, ύστερα από απώλεια ελέγχου και αφορούν τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς σημαντικής εκτάσεως κατά την πρόσκρουση τους στην επιφάνεια.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Ομότ. Καθηγητής Μάζης Ιωάννης – Πρόεδρος
Αναπλ. Καθηγητής Σαριδάκης Ιωάννης
Επικ. Καθηγητής Γώγος Κων/νος
Δρ. Τόμπρος Διονύσιος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Δρ. Τόμπρος Διονύσιος – Πρόεδρος
Ομότ. Καθηγητής Μάζης Ιωάννης
Ερευνητής Δρ. Braun Vitali