18:30-19:00 Έναρξη – Χαιρετισμοί
Δρ. Διονύσιος Τόμπρος Έναρξη Επιστημονικής Ημερίδας.
Καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης Χαιρετισμός του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.
Καθηγήτρια Ε. Σελλά Χαιρετισμός της Προέδρου του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών.
Επίκ. Καθηγητής Γ. Σγούρος Χαιρετισμός του Διευθυντή του Εργαστ. Γεωπολιτσμικών Αναλύσεων Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και Τουρκίας.
Δρ. Νικόλαος Σέργης Χαιρετισμός του Διευθ. Συμβούλου του ΕΛΚΕΔ.
19:00-19:20
Ομότ. Καθηγητής Ιωάννης Μάζης Η επέκταση του ζωτικού χώρου στο διάστημα.
19:20-19:40
Δρ. Γεώργιος Ανεψιού Διάστημα και ασφάλεια – Σύγχρονες διαστάσεις στην τομή του διεθνούς δικαίου και της γεωπολιτικής.
19:40-20:00
Ερευνητής Δρ. Εμμανουήλ Γεωργούλης Ο διαστημικός καιρός και η πρόγνωσή του – Μία πρόκληση της νέας διαστημικής εποχής.
20:00-20:20
Διάλειμμα
20:20-20:40
Ερευνητής Δρ. Vitali Braun Space debris. Emerging issues for the safety of space missions and the environment.
20:40-21:00
Καθηγητής Διονύσιος Μουζάκης Προστασία διαστημικών φορέων από προσκρούσεις υψηλής ταχύτητας. Προβλήματα και λύσεις.
21:00-21:20:
Δρ. Διονύσιος Τόμπρος Επιτήρηση του διαστημικού χώρου. Μία αναγκαιότητα για το Γεωδιάστημα και τις αποστολές στο Βαθύ Διάστημα.
21:120-21:45
Συζήτηση
21:45
Κλείσιμο Επιστημονικής Ημερίδας

Παρακαλώ επιβεβαιώστε την συμμετοχή σας για την παρακολούθηση της Επιστημονικής Ημερίδας με υποβολή μηνύματος από την σελίδα Επικοινωνία.