Πέρασμα του 2022 NF πλησίον της Γης

Ένας μικρός αστεροειδής στο μέγεθος ενός λεωφορείου πέρασε κοντά από τη Γη στις 07/07/22, σε μόλις 56.000 μίλια ή 90.000 χιλιόμετρα απόσταση. Και μόλις πριν από λίγες μέρες, κανείς δεν ήξερε ότι θα ερχόταν. Ο αστεροειδής, που ονομάζεται 2022 NF, πέρασε με ασφάλεια δίπλα από τον πλανήτη μας, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Εργαστηρίου Αεριωθούμενης…